РАЗМЕРИ ПРИ МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА ЩОРА НА ТАВАН ИЛИ СТЕНА НАД ПРОЗОРЕЦ

  1. Как да определим ширината на щората

Премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете по 8 см от всяка страна по възможност, за да може да се покрие максимално вашия прозорец и да се предотврати влизането на светлина. Това е ширината на плата на щората. Размерът на конзолата за монтаж (кутията, където се навива плата)  е равна на ширината на плата + 4 см, т.е.  плата на щората е с по 2 см по-къс от двете страни на конзолата за монтаж.

Ширината, която следва да заявите при поръчка на щора трябва да съвпада с размера на конзолата (кутията) за монтаж

2. Управление на щората

Местоположението на механизма за управление – дали да е отдясно или отляво се определя като се гледа вътре от помещението.

РАЗМЕРИ ПРИ МОНТАЖ НА НЯКОЛКО ЩОРИ НАД ЕДИН ПРОЗОРЕЦ

  1. Как да определим ширината на щорите

Когато вземате размери на 2 или 3 щори, които ще се монтират една до друга върху един прозорец или вратопрозорец е желателно допирните точки на самите щори да са на местата, където прозореца има профил, понеже между платовете на отделните щори ще остане разстояние от около 4 см. Имайки предвид това, премерете точно ширината на прървото крило на прозореца, което ще се покрие (от края на прозореца до средата на профила между крилата), добавете поне  10 см към нея и плучавате ширината, която трябва да заявите за тази щора. Следващата ширина е от средата на единия профил до средата на следващият профил и т.н. Ширината на последната щора се определя, като ширината на първата.

2. Управление на щората

Местоположението на механизма за управление – дали да е отдясно или отляво се определя като се гледа вътре от помещението.

Има възможност в една кутия за монтаж да се сложат няколко щори.